Psychoterapia dzieci

 

Psychoterapia młodzieży

 

Psychoterapia dorosłych

1
1

Psychoterapia dorosłych

Zapraszamy szczególnie gdy:

 • przeżywasz trudny czas w swoim życiu
 • chcesz lepiej zrozumieć siebie i to co się dzieje w Twoim życiu
 • potrzebujesz wsparcia
 • przytłacza Cię smutek
 • chcesz przestać się bać
 • nie panujesz nad swoją złością
 • cierpisz z powodu poczucia winy lub wstydu
 • często jesteś zmęczony i rozdrażniony
 • czujesz się bezradny
 • masz problemy ze snem
 • bóle głowy i brzucha utrudniają Ci codzienne życie
 • relacje z innymi przestały być satysfakcjonujące

Bądź cierpisz z powodu:

 • zaburzeń lękowych takich jak napady paniki, agorafobia, fobie specyficzne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne,
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, depresja nawracająca, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia,
 • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
 • zaburzeń osobowości,

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie problemu i możliwych działań zmierzających do jego rozwiązania. Zazwyczaj to od jednego do kilku spotkań, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA to jeden z czołowych nurtów w psychoterapii, oparty na współpracy terapeuty i pacjenta, nastawiony na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy ma bezpośredni związek z tym co myślimy i jak interpretujemy konkretne sytuacje. Ważne jest także jak postrzegamy samych siebie, innych i świat, bo te przekonania stoją u podstaw myślenia. Praca terapeutyczna polega najpierw na zrozumieniu swojego funkcjonowania, a następnie na zmianie przekonań i zachowania, a przez to poprawę jakości życia.

TERAPIA SCHEMATU wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej i kładzie znacznie większy nacisk na zgłębienie przyczyn problemów psychologicznych pacjenta sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania. Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych. Dzieje się to w oparciu o relację terapeutyczną i techniki doświadczeniowe takie jak praca z pustym krzesłem, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień oraz pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zapraszamy szczególnie gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

 • przeżywa trudności w relacjach z rówieśnikami
 • często bywa smutne
 • w złości reaguje agresją
 • jest nadmiernie nieśmiałe
 • nie potrafi się zaadaptować w szkole lub przedszkolu
 • nie potrafi zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu, co utrudnia mu życie w szkole
 • najpierw działa, a później myśli
 • zbyt dużo czasu spędza przed ekranem komputera i innych sprzętów
 • ma problem z zasypianiem bądź budzi się w środku nocy
 • specjalnie uszkadza swoje ciało
 • reaguje nadmiernym lękiem i niepokojem, choć obiektywnie nie ma ku temu powodów

Bądź cierpi z powodu:

 • zaburzeń lękowych takich jak fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego,
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia
 • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
 • zaburzeń więzi,
 • moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się
 • tików
 • całościowych zaburzenia rozwoju pod postacią zespołu aspergera
 • ADHD

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie problemu i możliwych działań zmierzających do jego rozwiązania. Zazwyczaj to od jednego do kilku spotkań, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA/strong> to jeden z czołowych nurtów w psychoterapii, oparty na współpracy terapeuty i pacjenta, nastawiony na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy ma bezpośredni związek z tym co myślimy i jak interpretujemy konkretne sytuacje. Ważne jest także jak postrzegamy samych siebie, innych i świat, bo te przekonania stoją u podstaw myślenia. Praca terapeutyczna polega najpierw na zrozumieniu swojego funkcjonowania, a następnie na zmianie przekonań i zachowania, a przez to poprawę jakości życia.
Praca z dziećmi przebiega zazwyczaj dwutorowo:

 • spotkania z rodzicami, których celem jest zmiana najważniejszego środowiska dziecka – środowiska rodzinnego i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym
 • spotkania z dzieckiem, których celem jest nabycie nowych umiejętności, zmiana zachowania, a przez to myślenia o sobie.

mgr Nina Szalas

mgr Nina Szalas

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, prowadzę terapię z osobami dorosłymi, dodatkowo specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu.
Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia wychowawcza z elementami systemowej terapii rodzin. Odbyłam kurs specjalizacyjny z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, ukończyłam całościowy kurs psychoterapii i uzyskałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także przez kilka lat pracowałam jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie pracuję w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Poza tym poprzez liczne szkolenia i warsztaty dbam o swój ciągły rozwój.
Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacyjnym, specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.
Ukończyłam Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kończę całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenia zawodowe zdobywałam na Oddziale Dzienno-Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego oraz na Oddziale Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Obecnie pracuję w Ośrodku Rehabilitacji Psychosomatycznej, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne oraz konsultacje indywidualne.
Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

mgr Karolina Wilk

mgr Karolina Wilk

Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo - behawioralnym oraz w konwencji Terapii Schematu - szczególnie osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości.
Dotychczas współpracowałam z pacjentami w poradni zdrowia psychicznego, w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, oddziale psychiatrycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym i onkologicznym oraz innych placówkach świadczących usługi w ramach zdrowia psychicznego - zarówno w zakresie diagnozy, jak i terapii indywidualnej oraz grupowej. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiadam również kwalifikacje diagnostyczno - terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej.

mgr Milena Smułkowska

mgr Milena Smułkowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuję terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym z młodzieżą, osobami dorosłymi i dziećmi. Jestem psychologiem i psychoterapeutą (w procesie certyfikacji). Specjalizuję się m.in. w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyłam w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii przygotowującym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz w licznych szkoleniach specjalistycznych i na stażach terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Wojskowej Akademii Technicznej, w Poradni Centrum CBT oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, a także podczas pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Prowadziłam również treningi i warsztaty interpersonalne, współpracując z firmami szkoleniowymi.
Obecnie, oprócz pracy terapeutycznej w Twojej Psychoterapii, pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadząc psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, udzielając konsultacji rodzicom, nauczycielom i specjalistom, przeprowadzając diagnozy psychologiczne, współpracując z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Dbam o swój rozwój zawodowy, szkoląc się i poddając swoją pracę stałej superwizji. Od dziesięciu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

mgr Maciej Misztal

mgr Maciej Misztal

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego. Pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym. Zajmuję się terapią osób dorosłych i młodzieży. Ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Obecnie jestem w trakcie całościowego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego dla dorosłych oraz Oddziale Dziennym dla dzieci, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w przychodni WAT oraz w Poradni Zdrowa Psychicznego Dzielnicy Ochota. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie oprócz prowadzenia terapii, pracuję jako psycholog w gimnazjum. Rozwijam swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Moja praca terapeutyczna jest poddawana stałej superwizji.

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna 50 minut – 120 zł
 • Konsultacja psychologiczna 90 minut – 180 zł
 • Sesja terapeutyczna 50 minut – 120 zł

Płatność tylko gotówką.

W razie niestawienia się na wizytę lub odwołania spotkania w dniu odbycia się wizyty obowiązuje odpłatność w wysokości 50% planowanej kwoty.


Twoja Psychoterapia
ul. Chmielna 35 m.22
00-021 Warszawa
3 piętro

Telefon: 881 758 770
Adres emailowy: gabinet@twoja-psychoterapia.pl


Zapraszamy także w okolice Piaseczna
psychoterapia-nowawola.pl