Psychoterapia dzieci

 

Psychoterapia młodzieży

 

Psychoterapia dorosłych

1
1

Psychoterapia dorosłych

Zapraszamy szczególnie gdy:

 • przeżywasz trudny czas w swoim życiu
 • chcesz lepiej zrozumieć siebie i to co się dzieje w Twoim życiu
 • potrzebujesz wsparcia
 • przytłacza Cię smutek
 • chcesz przestać się bać
 • nie panujesz nad swoją złością
 • cierpisz z powodu poczucia winy lub wstydu
 • często jesteś zmęczony i rozdrażniony
 • czujesz się bezradny
 • masz problemy ze snem
 • bóle głowy i brzucha utrudniają Ci codzienne życie
 • relacje z innymi przestały być satysfakcjonujące

Bądź cierpisz z powodu:

 • zaburzeń lękowych takich jak napady paniki, agorafobia, fobie specyficzne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie społeczne,
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, depresja nawracająca, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia,
 • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
 • zaburzeń osobowości,

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie problemu i możliwych działań zmierzających do jego rozwiązania. Zazwyczaj to od jednego do kilku spotkań, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA to jeden z czołowych nurtów w psychoterapii, oparty na współpracy terapeuty i pacjenta, nastawiony na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy ma bezpośredni związek z tym co myślimy i jak interpretujemy konkretne sytuacje. Ważne jest także jak postrzegamy samych siebie, innych i świat, bo te przekonania stoją u podstaw myślenia. Praca terapeutyczna polega najpierw na zrozumieniu swojego funkcjonowania, a następnie na zmianie przekonań i zachowania, a przez to poprawę jakości życia.

TERAPIA SCHEMATU wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej i kładzie znacznie większy nacisk na zgłębienie przyczyn problemów psychologicznych pacjenta sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania. Celem terapii schematu jest pomoc pacjentom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb emocjonalnych. Dzieje się to w oparciu o relację terapeutyczną i techniki doświadczeniowe takie jak praca z pustym krzesłem, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień oraz pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zapraszamy szczególnie gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

 • przeżywa trudności w relacjach z rówieśnikami
 • często bywa smutne
 • w złości reaguje agresją
 • jest nadmiernie nieśmiałe
 • nie potrafi się zaadaptować w szkole lub przedszkolu
 • nie potrafi zbyt długo usiedzieć w jednym miejscu, co utrudnia mu życie w szkole
 • najpierw działa, a później myśli
 • zbyt dużo czasu spędza przed ekranem komputera i innych sprzętów
 • ma problem z zasypianiem bądź budzi się w środku nocy
 • specjalnie uszkadza swoje ciało
 • reaguje nadmiernym lękiem i niepokojem, choć obiektywnie nie ma ku temu powodów

Bądź cierpi z powodu:

 • zaburzeń lękowych takich jak fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego,
 • zaburzeń nastroju takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia
 • zaburzeń odżywiania takich jak bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się,
 • zaburzeń więzi,
 • moczenia mimowolnego, zanieczyszczania się
 • tików
 • całościowych zaburzenia rozwoju pod postacią zespołu aspergera
 • ADHD

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie problemu i możliwych działań zmierzających do jego rozwiązania. Zazwyczaj to od jednego do kilku spotkań, często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA/strong> to jeden z czołowych nurtów w psychoterapii, oparty na współpracy terapeuty i pacjenta, nastawiony na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów. Opiera się na założeniu, że to jak się czujemy i zachowujemy ma bezpośredni związek z tym co myślimy i jak interpretujemy konkretne sytuacje. Ważne jest także jak postrzegamy samych siebie, innych i świat, bo te przekonania stoją u podstaw myślenia. Praca terapeutyczna polega najpierw na zrozumieniu swojego funkcjonowania, a następnie na zmianie przekonań i zachowania, a przez to poprawę jakości życia.
Praca z dziećmi przebiega zazwyczaj dwutorowo:

 • spotkania z rodzicami, których celem jest zmiana najważniejszego środowiska dziecka – środowiska rodzinnego i wsparcie rodziców w procesie wychowawczym
 • spotkania z dzieckiem, których celem jest nabycie nowych umiejętności, zmiana zachowania, a przez to myślenia o sobie.

mgr Nina Szalas

mgr Nina Szalas

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, prowadzę terapię z osobami dorosłymi, dodatkowo specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu.
Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności psychologia wychowawcza z elementami systemowej terapii rodzin. Odbyłam kurs specjalizacyjny z psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym, ukończyłam całościowy kurs psychoterapii i uzyskałam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także przez kilka lat pracowałam jako psycholog w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie pracuję w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Poza tym poprzez liczne szkolenia i warsztaty dbam o swój ciągły rozwój.
Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacyjnym, specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi. Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu.
Ukończyłam Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kończę całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenia zawodowe zdobywałam na Oddziale Dzienno-Rehabilitacyjnym Szpitala Bielańskiego oraz na Oddziale Całodobowym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego. Obecnie pracuję w Ośrodku Rehabilitacji Psychosomatycznej, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne oraz konsultacje indywidualne.
Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym psychologa i Psychoterapeuty oraz pod stałą superwizją.

mgr Karolina Wilk

mgr Karolina Wilk

Psycholog, Psychoterapeuta

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo - behawioralnym oraz w konwencji Terapii Schematu - szczególnie osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości.
Dotychczas współpracowałam z pacjentami w poradni zdrowia psychicznego, w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, oddziale psychiatrycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym i onkologicznym oraz innych placówkach świadczących usługi w ramach zdrowia psychicznego - zarówno w zakresie diagnozy, jak i terapii indywidualnej oraz grupowej. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji. Posiadam również kwalifikacje diagnostyczno - terapeutyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej.

mgr Milena Smułkowska

mgr Milena Smułkowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracuję terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym z młodzieżą, osobami dorosłymi i dziećmi. Jestem psychologiem i psychoterapeutą (w procesie certyfikacji). Specjalizuję się m.in. w leczeniu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyłam w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii przygotowującym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz w licznych szkoleniach specjalistycznych i na stażach terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Wojskowej Akademii Technicznej, w Poradni Centrum CBT oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, a także podczas pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Prowadziłam również treningi i warsztaty interpersonalne, współpracując z firmami szkoleniowymi.
Obecnie, oprócz pracy terapeutycznej w Twojej Psychoterapii, pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadząc psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci, udzielając konsultacji rodzicom, nauczycielom i specjalistom, przeprowadzając diagnozy psychologiczne, współpracując z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Dbam o swój rozwój zawodowy, szkoląc się i poddając swoją pracę stałej superwizji. Od dziesięciu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

mgr Maciej Misztal

mgr Maciej Misztal

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie kształcenia. Pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym. Zajmuję się terapią dorosłych oraz młodzieży. Ukończyłem psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałem na licznych stażach mi. in. na Oddziale Dziennym dla Dzieci Szpitala Nowowiejskiego, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Przychodni WAT oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Dzielnicy Ochota. Dodatkowo pracuję w jednym z warszawskich gimnazjów. Stale rozwijam swój warsztat pracy, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Moja praca terapeutyczna jest poddawana stałej superwizji.

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna 50 minut – 120 zł
 • Konsultacja psychologiczna 90 minut – 180 zł
 • Sesja terapeutyczna 50 minut – 120 zł

Płatność tylko gotówką.

W razie niestawienia się na wizytę lub odwołania spotkania w dniu odbycia się wizyty obowiązuje odpłatność w wysokości 50% planowanej kwoty.


Twoja Psychoterapia
ul. Chmielna 35 m.22
00-021 Warszawa
3 piętro

Telefon: 881 758 770
Adres emailowy: gabinet@twoja-psychoterapia.pl


Zapraszamy także w okolice Piaseczna
psychoterapia-nowawola.pl